127 Hours

Film: 127 Hours

August 23, 2013

Film o preživaljavanju u prirodi, i neodustajanju u borbi jednog mladića sa samoćom u velikoj nedođiji odsečenoj od civilizacije